ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγ. Σοφίας 7 & Μητροπόλεως, Θεσσαλονίκη   |   t: 2310252464   |   

Υποκατάστημα Mediterranean cosmos, Θεσσαλονίκη   |   t: 2310476620

Υποκατάστημα Μητροπολεως 95, Θεσσαλονίκη   |   t: 2310264907

E-mail: info@tempus.gr